The Big Brain Challenge

THE BIG BRAIN CHALLENGE és un producte exclusiu de CODIGO BCN dirigit a aquells que volguin  passar unes hores apassionants  posant a prova les diferents capacitats de la ment humana. Es tracta de un conjunt de jocs de diversa naturalesa presentats de manera atractiva i que tenen com a finalitat anar descobrint diferents dades fins arribar a la solució final. Us trobareu jocs de lògica, proves de enginy, passatemps, enigmes,  i altres reptes on haureu de posar a prova les dosis d’observació, la intuició, el sentit comú, la capacitat d’organització, etc.

El joc està dissenyat per a que hi participen un grup ampli de jugadors, i per les seves característiques és un producte especialment adient per a les empresas.  THE BIG BRAIN CHALLENGE és una eina ideal per potenciar el traball en equip i per cohesionar els grups, ja que per superar el repte no només es precís certa agudesa mental, sinó que és fundamental que el grup s’organitzi degudament (compartir la informació, ordenar les dades obtingudes, controlar el temps, determinar quins del integrants del grup són els més adients per resoldre una determinada prova,  etc.).

THE BIG BRAIN CHALLENGE és una experiència única i completament innovadora. Un joc divertit i original, i a l’hora, una eina per evaluar les diferents capacitats dels participants. La durada del joc estarà en funció, lógicament, del número d’integrants del grup, però el temps màxim que us donem per que arribeu a la solució final és de tres hores.

Si us atreviu amb THE BIG BRAIN CHALLENGE, us portarem tot el material al lloc on vulgueu i el dia i hora que preferiu. Durant tot el joc hi haurà personal de CODIGO BCN per explicar-vos la seva mecànica, per resoldre els dubtes que pogueu tenir, o per ajudar-vos en algun cas puntual, així com per fer una avaluació del grup.

Aquesta activitat té un preu únic promocional de 1000 euros, amb independència del numero de participants (encara que creiem que el número ideal de participants seria entre 10 i 20)

Foto slider 3 Brain

 

Foto 2 slider Brain

 

Foto 1 Slider Brain